Vores kernekompetencer

Kombinationen af dyb faglig indsigt og kommerciel forståelse ligger i vores DNA. 

 

Selskabs- & erhvervsret

Med vores solide erfaring inden for selskabs- og erhvervsret er du sikret en kompetent, forståelig og kommerciel anvendelig rådgivning til dig og din virksomhed. Uanset om du står over for en stor beslutning, eller du blot har brug for input vedrørende juraen i din virksomheds hverdag, er vi overbeviste om, at du vil opleve, at vi bidrager med betydelig værdi.
 

Retssager & voldgift

Vi yder markedsledende rådgivning og processtyring i alle faser af tvistesager - fra indledende positionering og forhandling til førelse af rets- og voldgiftssager. Konflikter bør løses, før de eskalerer, men når det ikke kan lade sig gøre, følger vi altid processen helt til dørs, når det er i vores klients interesse.

 

M&A

En succesfuld virksomhedsoverdragelse kræver et solidt juridisk håndværk kombineret med effektiv processtyring, stærke forhandlingsevner og kommerciel indsigt. Vi har gennemført mange overdragelser og har særlig erfaring med køb og salg af mindre og mellemstore virksomheder, herunder selskaber inden for sundhedssektoren. Jo tidligere vi involveres i processen, des mere kan vi bidrage med.


Investering og OMSTRUKTURERING

Investeringer og omstruktureringer er dispotioner, der kan få afgørende betydning for en virksomheds fremtid. Uanset om der omstruktureres for at optimere/tilpasse en eksisterende struktur, eller der investeres for at skabe et stærkere grundlag for fremtiden, kan vi med vores erfaring hjælpe med at navigere i de mange regler og hensyn, der gør sig gældende.

Insolvensret

Når en virksomhed kommer i økonomisk uføre, er der en række involverede parter, som skal sikre deres position. Det er således ikke alene ejerne af virksomheden, der bliver ramt; det gør også medarbejdere, ledelse og virksomhedens kreditorer. Vi rådgiver bredt inden for insolvensretten, men er særligt specialiserede i sager om fordringsprøvelse og omstødelse. 

Ansættelsesret

Ansættelses- og arbejdsretten fastsætter grænserne for arbejdsgiverens ledelsesmæssige beføjelser. Området er reguleret af en række love og overenskomster, og retspraksis på området er omfattende. Derfor er kravene til rådgivning på området vokset, og vi sikrer altid, at rådgivningen når hele vejen rundt.
 


Den bedste advokat for din virksomhed?

THOMSEN-FONAGER Advokatfirma kan løse en bred vifte af juridiske opgaver, og det er langt fra dem alle, som er beskrevet på denne side. Vi håber derfor, at du vil tage kontakt til os, hvis du er i tvivl om, hvorvidt vi er det rette valg for dig og/eller din virksomhed.

Ordentlighed er et bærende princip i vores arbejde, og vi påtager os derfor ikke opgaver, hvor vi ikke er sikre på, at vi kan levere et produkt, der lever op til vores egne høje standarder. Kan vi ikke selv løse opgaven efter denne høje standard, kan vi altid henvise til en ekspert på det relevante område, som kan løse opgaven. Du går dermed ikke forgæves, hvis du retter henvendelse til os.