M&A (Virksomhedsoverdragelser)

Uanset størrelsen og typen af transaktionen er processtyring altid nøglen til at sikre, at klienten opnår den bedst mulige bistand til den rigtige pris. Effektiv procesplanlægning kræver erfaring, og det er derfor afgørende, at der vælges rådgivere med solid erfaring på området. Hos THOMSEN-FONAGER Advokatfirma er vi specialister inden for køb og salg af mindre og mellemstore virksomheder, hvor vi sammen med et rådgivningsteam sikrer, at processen gennemføres sikkert og trygt - og med respekt for de aftalte budgetter og planer.


Vores tilgang

TF Advokatfirma (herefter “TF“) går ydmygt til enhver virksomhedsoverdragelse, da vi ved, at resultatet kan være afgørende for mange menneskers liv og klientens fremtidige succes. Uanset om vi rådgiver på sælger- eller købersiden, sætter vi derfor en ære i at følge processen helt til dørs, således at vores klient opnår de bedst mulige forudsætninger for at realisere dennes ønsker.

Én advokatvirksomhed kan ikke være den bedste rådgiver på alle typer af overdragelser. Vi har erfaringer fra helt store og højt profilerede transaktioner, men TF er specialiseret i - og bevidst gearet til - mindre og mellemstore virksomhedsoverdragelser, hvor vi kan levere en meget høj kvalitet, uden at omkostningerne løber løbsk. Hos os er kvalitet, service, hurtighed og en konkurrencedygtig pris ikke hinandens modsætninger, og vi er stolte af det produkt, vi leverer.

Som advokatfirma er vores kernekompetence naturligvis juridisk rådgivning, men vi læner os ikke tilbage, når paragrafferne er håndteret. Vi er vant til at holde mange bolde i luften, og vi sætter en ære i at forstå vores klienters forretning og specifikke behov for at kunne levere et produkt, der er både juridisk og kommercielt værdiskabende. Da problemer ikke kun opstår inden for normal kontortid, er tilgængelighed en integreret del af vores service, og vi forstår vigtigheden af hurtig og klar kommunikation i intense processer.


Processen i hovedtræk

Processtyring og fastholdelse af overblik er en nødvendig forudsætning for, at en transaktion kan gennemføres succesfuldt. Da alle virksomhedsoverdragelser er unikke, vil TF almindeligvis - som noget af det første - medvirke til at skabe et overblik over den forventede proces, som vores klient konkret står over for.

Vi oplever dog i praksis, at personer, der ikke tidligere har købt eller solgt en virksomhed, i den helt indledende fase gerne vil have en overordnet beskrivelse af et "almindeligt forløb". Uanset ovenstående kan mange virksomhedsoverdragelser groft inddeles i de fem nedenstående faser, der alle stiller krav om klar kommunikation og koordinering mellem de involverede parter.

  1) Opstart

 • Udpegning af team(s)

 • Fastlæggelse af ønsket transaktionsstruktur og pris

 • Etablering af datarum med informationer om virksomheden

 • Udarbejdelse af indledende dokumenter samt underskrivelse/distribuering af samme, herunder

  • opdragsbreve,

  • fortrolighedsaftale(r) (også kaldet "NDA"),

  • diverse instrukser,

  • eventuelt informationsmateriale til byder(e),

  • eventuelt hensigtserklæring (også kaldet "Letter of Intent") og

  • andre relevante dokumenter mv.

  2) Due Diligence

 • Afholdelse af eventuelt "kick-off-møde" med byder(e)

 • Gennemførelse af due diligence-undersøgelse

 • Aflevering af due diligence-rapporter

  3) Forhandling og indgåelse af overdragelsesaftale

 • Udarbejdelse og forhandling af overdragelsesaftalen (samt bilag)

 • Underskrivelse (også kaldet "Signing") af overdragelsesaftalen, Når der er opnået enighed om vilkår

  4) Forberedelse af endelig overdragelse

 • Hvis aftalen er betinget (dette er ofte tilfældet), vil der gå tid mellem parternes underskrift på overdragelsesaftalen ("Signing") og den endelige overdragelse (også kaldet "Closing"). I denne periode arbejder parterne for, at betingelserne opfyldes.

  5) Endelig overdragelse ("Closing")

 • Afholdelse af overdragelsesmøde (også kaldet "Closing-møde"), hvor parterne udveksler ydelser (køber betaler/deponerer købesummen, og sælger overdrager virksomheden helt eller delvist).

 • Underskrivelse af gennemførelsesnotat (også kaldet et "Closing Memorandum") med henblik på at dokumentere, at overdragelsen er endeligt gennemført.

  6) Opfølgning ("Post-Closing")

 • Opfølgning på overdragelsen, herunder f.eks.

  • regulering af købesum,

  • frigørelse af deponeret købesum og

  • andre opfølgende berigtigelser.

I mindre transaktioner er det ikke usædvanligt, at punkt 4 og 5 udgår, således at virksomheden effektivt overdrages samtidig med, at overdragelsesaftalen underskrives.

TF tager naturligvis gerne en indledende og helt uforpligtende drøftelse af den unikke proces, som klienten kan forvente at se ind i, herunder hvordan vi kan bistå i processen.


SUNDHEDSSEKTOREN

Sundhedssektoren har betydelig politisk bevågenhed. En konsekvens heraf er, at der er fastsat en række særregler og -bestemmelser, som skal iagttages i forbindelse med bl.a. praksisoverdragelser og omstruktureringer inden for sektoren. 

Hos TF er vi specialister inden for overdragelse af tandlæge- og lægepraksisser samt relaterede forhold, herunder bl.a.

 • sammenlægning af flere praksisser,

 • opløsning af en praksis samt "praksisskilsmisser",

 • ind- og udtræden af fællesskaber, samt

 • kontrakter relateret til klinikfællesskaber eller interessentskaber.

Vores kendskab til branchen og de særlige forhold, som gør sig gældende, betyder, at vi kan levere juridisk rådgivning af meget høj kvalitet til en konkurrencedygtig pris.

Læs meget mere om overdragelser af lægepraksisser og tandlægeklinikker samt valg af rådgiver på vores sundhedsportal.