Investering og omstrukturering

Såvel investeringer som omstruktureringer involverer almindeligvis en lang række forskellige regelsæt, og det er afgørende for en succesfuld proces, at såvel disse regler som den kommercielle virkelighed holdes for øje. Da der ofte er mulighed for at anvende mange alternative modeller, er investeringer som omstruktureringer ét af de områder, hvor der giver særligt meget værdi at involvere en erfaren advokat tidligt i processen.


Investeringer

Investeringer er et bredt begreb, der bl.a. omfatter (i) tegning af aktier/anparter i en eksisterende virksomhed, (ii) erhvervelse og/eller opførelse af investerings-objekter, herunder via dertil oprettede selskaber, og (iii) investering i væsentlige nye aktiver i rammen af en eksisterende virksomhed. De hensyn, der skal væretages, og de udfordringer, som opstår, hænger nøje sammen med den konkrete investering, og processerne er ofte kendetegnet ved, at en række specialiserede rådgivere involveres.

Vi tager gerne en indledende drøftelse af dine muligheder, hvor vi også kan forklare mere om, hvad vi kan bidrage med i processen. Det er naturligvis helt uforpligtende og gratis.


Omstruktureringer

Begrebet omstruktureringer dækker over tilpasninger af den juridiske struktur af en virksomhed eller en koncern og/eller (delvis) udskiftning af ejerkredsen. Eksempler kan være generationsskifter, fusioner eller spaltninger.

Omstruktureringer handler ofte både om jura, økonomi og mennesker, og det kan næsten uden undtagelse anføres, at meget er vundet ved at forberede processen grundigt og i god tid. Det tidsmæssige aspekt gælder særligt for generationsskifter.

Hos THOMSEN-FONAGER Advokatfirma rådgiver vi ikke om skatte- og afgiftsmæssige forhold, da vi vurderer, at andre (ofte revisor) kan løse denne del af opgaven bedre og mere effektivt end os. Derimod er vi vant til at indgå i et samarbejde med eksempelvis virksomhedens revisor, således at klienten oplever ét samlet rådgivningsteam, der effektivt arbejder mod den samme løsning. Dermed opnår klienten, at hver opgave løses af den mest kvalificerede part.

Effektiv processtyring er vigtig for at opnå en succesfuld omstrukturering. I praksis er det desværre ikke svært af finde eksempler på, at tidsforbrug og omkostninger løber løbsk til særligt klientens ærgrelse og frustration. Vi lægger en ære i at gå struktureret til værks for derigennem at sikre, at processen gennemføres med så få overraskelser som overhovedet muligt.