Selskabs- og erhvervsret

Erhvervslivet mødes med en stigende regulering. Det er afgørende for virksomheders succes på den lange bane, at de proaktivt forholder sig hertil. Når en virksomhed søger juridisk rådgivning herom, er det vigtigt, at virksomheden vælger en advokat, der har forståelse for den kommercielle virkelighed, som virksomheden agerer i. I det omfang det er muligt, bør det juridiske set-up altid tilpasses den kommercielle virkelighed - ikke omvendt.


Selskabsret

En betydelig del af det danske erhvervsliv drives i selskabsform. Dette er naturligvis ikke tilfældigt, da brugen af selskabsformer kan medføre mange fordele. Der findes dog en række forskellige selskabsformer, som alle (i varierende grad) kan tilpasses den enkelte virksomheds behov, ligesom en række virksomheder og/eller samarbejder med fordel kan drives i en anden juridisk ramme.

De mest udbredte selskabsformer er aktieselskaber (A/S'er) og anpartsselskaber (ApS'er), men andelsselskaber (a.m.b.a.'er), iværksætterselskaber (IVS'er), SE-selskaber (europæiske selskaber), erhvervsdrivende fonde og foreninger m.fl. spiller også en vigtig rolle. Hertil kommer andre erhvervsmæssige samvirkeformer som eksempelvis interessentskaber (I/S'er), kommanditselskaber (K/S'er), partnerselskaber (P/S'er), udgiftsfællesskaber, kædesamarbejder m.v.

Valget af den juridiske ramme omkring en virksomhed kan få meget stor betydning, og erfaringsmæssigt er det givet godt ud at inddrage en erfaren rådgiver i overvejelserne. Dette gælder uanset, om man er ved at opstarte en ny virksomhed, eller om en eksisterende virksomhed skal tilpasses. En god og kvalificeret rådgiver kan hjælpe med at skabe et overblik over de elementer, der almindeligvis er afgørende for valget, således at beslutningen kan træffes med ro i maven.

Selskabsretten er også et vigtigt element i forbindelse med eksempelvis omstruktureringer, generationsskifter, likvidationer og opløsninger, ligesom reglerne vil have betydning i relation til ledelsesansvar, corporate goverance og generel compliance.

Selskabsret - og de tilstødende regler - er blandt THOMSEN-FONAGER Advokatfirmas kernekompetencer, og vi tager gerne en uforpligtende drøftelse af, hvordan vi kan tilføje værdi til netop din/jeres virksomhed.


Kommercielle kontrakter

Det er svært at overvurdere værdien af en god kontrakt.

I et velfungerende samarbejde kan kontrakten være et brugbart redskab i det daglige. Det er dog ofte, når der opstår komplikationer i samarbejdet, at en god kontrakt virkelig kommer til sin ret, idet den potentielt kan være det element, der sikrer, at du og din virksomhed ikke kommer alvorligt i klemme.

Erfaringsmæssigt er det afgørende, at vigtige kontrakter udarbejdes, gennemses og/eller forhandles i samspil med en erfaren rådgiver, som har en grundlæggende forståelse for dig og din virksomhed.

Hos THOMSEN-FONAGER Advokatfirma har vi bl.a. ekspertise med følgende kontrakter/aftaler:

 • Aktie- og anpartsoverdragelsesaftaler (og tilknyttede aftaler)

 • Almindelige betingelser (herunder salgs- og leveringsbetingelser)

 • Agent- og forhandleraftaler

 • Ejeraftaler

 • Fortrolighedsaftaler

 • Indkøbsaftaler

 • Hensigtserklæringer

 • Joint Venture-kontrakter

 • Konsignationsaftaler

 • Købs- og salgskontrakter

 • Leasingaftaler

 • Leverandør- og underleverandøraftaler

 • Licensaftaler

 • Maskinleveranceaftaler

 • Produktionsaftaler

 • Samarbejdsaftaler

 • Serviceaftaler

 • Udviklingsaftaler

Derudover har vi stor erfaring med rets- og voldgiftssager vedrørende fortolkning og håndhævelse af diverse kommercielle kontrakter. Læs mere her.