Den nye ferielov - samtidighedsferie og overgangsordning

I Danmark har vi et forskudt ferieår, hvilket kort fortalt betyder, at en lønmodtager optjener sin ferie i kalenderåret, mens den optjente ferie afholdes i perioden fra den 1. maj året efter til den 30. april. Dette har været kilde til frustration for nyankomne (og tilbagevendte) på arbejdsmarkedet, idet sådanne lønmodtagere - i fravær af anden aftale - ikke har optjent ret til betalt ferie til det første ferieår. Under særlig hensyntagen til denne lønmodtagergruppe har Folketinget den 25. januar 2018 vedtaget at ændre ferieloven med virkning fra den 1. september 2020, således at ferieloven herefter kommer til at arbejde med den såkaldte samtidighedsferie.

I TF Advokatfirmas seneste artikel skitseres de væsentligste ændringer, som lovændringen medfører, herunder de særlige overgangsregler, der kommer til at regulere optjent ferie i perioden fra den 1. september 2019 til den 31. august 2020.

Læs artiklen her.