TF Advokatfirma vinder landsretssag om mangler ved biobrændsel

TF Advokatfirma fik i sidste uge dom i en landsretssag, der omhandlede spørgsmålet om, hvorvidt en køber berettiget kunne ophæve en stor kontrakt om levering af biobrændsel og kræve erstatning for et større millionbeløb for mangler ved produktet. Heroverfor krævede leverandøren kontrakten fastholdt på de aftalte vilkår, således at køberen skulle aftage yderligere biobrændsel for et tocifret millionbeløb.

TF Advokatfirma repræsenterede leverandøren, der ikke mente, at det leverede produkt var mangelfuldt, og at køberen – uanset mangelspørgsmålet – havde fortabt sin mulighed for at ophæve og kræve erstatning, bl.a. fordi køberen ikke havde reklameret i overensstemmelse med købelovens regler. I den forbindelse var det bl.a. et spørgsmål i sagen, hvordan bestemmelserne om reklamation og ophævelse skal forstås i forhold til en aftale, hvorefter der skal ske successiv levering af det købte produkt over en længere periode, herunder omfanget af køberens mulighed for at ophæve for fremtidige leverancer efter aftalen og leverandørens afhjælpningsret.

I byretten opnåede ingen af parterne medhold, og retten ophævede sagsomkostningerne, dog således at leverandøren blev pålagt at skulle afholde omkostningerne til en skønsforretning på ca. DKK 300.000, som køberen havde krævet afholdt under byretsbehandlingen af sagen.

Leverandøren ankede sagen til Vestre Landsret, hvor køberen ikke genfremsatte sit krav på erstatning. Parterne indleverede for landsretten i alt seks yderligere processkrifter, og efter to dages hovedforhandling i august 2018 modtog parterne den 20. september 2018 dom i sagen. I dommen opnåede leverandøren fuldt medhold og fik sagens omkostninger dækket med over DKK 500.000 samtidig med, at køberen selv måtte afholde omkostningerne til skønsforretningen.

Sagen blev ført af advokat Mikkel Theilade Thomsen.