Cash pool-ordninger og selvfinansiering

Gennem de seneste år er cash pool-ordninger i stigende omfang blevet anvendt af danske koncerner. Ordningerne rejser dog blandt andet en række væsentlige spørgsmål i relation til selskabslovens regler om selvfinansiering (selskabslovens § 206), herunder særligt i forbindelse med inklusion af opkøbte selskaber i cash pool-ordningen.

Denne artikel skitserer reglerne og den foreliggende praksis.

Læs artiklen her.