Download Quick-guide

Skrevet af Bjarke Fonager Larsen den 1. maj 2018

Quick-guide til virksomheds- og samarbejdsformer for praktiserende læger og tandlæger

Kort om oversigten
Praktiserende læger og tandlæger kan drive deres praksis i forskellige juridiske rammer, ligesom de kan deltage i en række forskellige samarbejder med andre. De virksomheds- og samarbejdsformer, som oftest ses, er:

  • Enkeltmandsvirksomhed

  • Interessentskab (også kendt som kompagniskabspraksis af læger)

  • Kapitalselskab (i praksis et ApS eller et A/S)

  • Omkostningsfællesskab (også kendt som samarbejdspraksis/netværkspraksis af læger og klinikfællesskab af tandlæger)

  • Forpagtning af klinik/praksis

Det kan dog være svært at skabe sig et overblik over de væsentligste forskelle og ligheder, når virksomheds- og samarbejdsformerne sammenlignes, og valget af form kan (og vil) få væsentlig betydning i en række sammenhænge. Det er derfor givet godt ud at sætte sig ind i reglerne, før væsentlige beslutninger vedrørende selskabs-, virksomheds- og samarbejdsformer træffes.

I denne oversigt har vi opridset hovedtrækkene ved de mest almindelige virksomheds- og samarbejdsformer for praktiserende læger og tandlæger. Medmindre andet er anført, er oversigten dog også anvendelig for virksomheder inden for andre brancher.

Om brugen af oversigten
Vi gør opmærksom på, at oversigten ikke udgør juridisk rådgivning, men at det alene er en oversigt over udvalgte hovedtræk ved ofte anvendte selskabs-, virksomheds- og samarbejdsformer. Oversigten anvendes på eget ansvar, og vi opfordrer til, at der altid søges individuel, professionel rådgivning, før væsentlige beslutninger vedrørende selskabs-, virksomheds- og samarbejdsformer træffes. Det understreges, at oversigten alene fremhæver udvalgte hovedregler, og at særregler og konkrete forhold kan medføre et andet resultat end det, som er anført i oversigten.

Er der tvivl, eller har du behov for hjælp?
Spørgsmål og/eller kommentarer til oversigten er meget velkomne og kan rettes til advokat Bjarke Fonager Larsen.

Hos THOMSEN-FONAGER Advokatfirma bistår vi løbende klienter inden for sundhedssektoren, og vi har solid erfaring med køb og salg af tandlæge- og lægepraksisser, herunder ind- og udtræden af fællesskaber m.v. Vi tager altid gerne en indledende og uforpligtende drøftelse om, hvad vi kan hjælpe med.

Download Quick-guide

 


Videncenter > Artikler > Virksomheds- og samarbejdsformer for praktiserende læger og tandlæger