120-dages-reglen - nem at forstå, svær at anvende

Vi har skrevet en artikel om den velkendte 120-dages-regel.

Når visse betingelser er opfyldt, kan en funktionær opsiges med én måneds varsel til udgangen af en måned, hvis funktionæren har oppebåret 120 dages sygdom inden for et tidsrum af 12 på hinanden følgende måneder. Bestemmelsen er imidlertid ikke så nem at anvende, som den lyder.

Læs artiklen (eller hent den i PDF) via dette link.