Insolvensretlige Nyheder

Ny principiel afgørelse fra Højesteret om kurators honorar for arbejde med at realisere virksomhedspantsatte aktiver

Ny principiel afgørelse fra Højesteret om kurators honorar for arbejde med at realisere virksomhedspantsatte aktiver

Højesteret har i en principiel afgørelse den 25. april 2018 slået fast, at kurators arbejde med at realisere virksomhedspantsatte aktiver udgør et sådant aktiv i konkursboet, at virksomhedspanthavers (samt statskassens) sikkerhedsstillelse for omkostningerne ved boets behandling, jf. konkurslovens § 27, skal reduceres med dette aktiv.