Erhvervsretlige Nyheder

Højesteret: En skadelidt kan ikke med forsikringsaftaleloven afbryde forældelsesfristen over for skadevolder

Højesteret: En skadelidt kan ikke med forsikringsaftaleloven afbryde forældelsesfristen over for skadevolder

Højesteret har den 29. maj 2018 afsagt en principiel dom, der fastslår, at en skadelidt kan afbryde forældelsesfristen over for en skadevolders forsikringsselskab ved at anmelde en skade inden forældelsesfristen udløb, jf. forsikringsaftalelovens § 29, stk. 5, men også at afbrydelsen ikke gælder forældelsesfristen for samme krav mellem skadelidte og skadevolder.