Sommeren er forbi - en kort update

Sommeren er forbi, og vi er godt i gang med anden halvdel af 2019.

Over sommeren fik vi hos TF Advokatfirma gennemført flere virksomhedshandler, omstruktureringer og investeringer, ligesom vi - ud over den løbende rådgivning af vores gode klienter - fik lukket nogle verserende tvistesager.

I starten af juli opnåede partner og advokat Mikkel Theilade Thomsen møderet for Højesteret, hvilket betyder, at vi fremadrettet kan håndtere alle tvistesager, uanset for hvilken domstol de måtte versere. Møderetten falder fint i hak med, at tvistesager altid har været et af TF Advokatfirmas absolutte specialeområder.

Traditionelt set har det at føre rets- og voldgiftssager været forbundet med noget, som alle advokater ”bare kan”. Imidlertid har procesretten de senere år udviklet sig til at blive et specialeområde på lige fod med områder som selskabsret, ansættelsesret og fast ejendom, hvor konkret erfaring og ekspertise er nødvendig for at sikre det rigtige produkt og resultat.

Det var derfor også med stor glæde og taknemmelighed, at vi modtog en henvendelse fra den internationale og verdensomspændende publikation Getting The Deal Through, der inden for 112 specialeområder beskriver retstilstanden i 150 lande. Det særlige for publikationerne er, at Getting the Deal Through i hvert enkelt land og for hvert enkelt specialeområde finder nogle af landets fremmeste specialister til at skrive et kapitel om retstilstanden i det pågældende land.

I Danmark er bidragsyderne blandt de største og mest velrenommerede advokatvirksomheder, og det var derfor også med en vis ydmyghed, at vi takkede ja til at bidrage med det danske kapitel om Complex Commercial Litigation.

En del af sommeren er gået med at forfatte kapitlet, og i sidste uge leverede vi vores bidrag til forventet udgivelse i november 2019. Det vender vi nærmere tilbage om, når udgivelsen er på trapperne.

Over sommeren har vi desuden arbejdet med vores løbende strategi om at sikre TF Advokatfirmas digitale profil. Vi gør alt, hvad vi kan for at undgå papir og plastik, og i dag håndteres nærmest alle kontraktindgåelser og dokumentudvekslinger digitalt, ligesom langt hovedparten af vores dokumenter underskrives digitalt.  

Vi glæder os til at få taget rigtigt hul på sidste halvår af 2019, hvor vi vil fortsætte med at servicere både vores eksisterende og nye klienter.