Webinar om warrants og aktiekøbsoptioner

Den 1. januar 2019 trådte en ændring af aktieoptionsloven i kraft. Lovændringen medfører bl.a. (i) en væsentlig udvidelse af parternes aftalefrihed, samt (ii) at der er indført en ny bestemmelse, som regulerer selskabets tilbagekøb af aktier. TF Advokatfirma afholder tirsdag den 19. marts kl. 20:30-21:00 webinar om de nye regler, herunder de praktiske muligheder og udfordringer, som lovændringen medfører.

Tilmeld dig her