Højesteret: Indhentede tilbud under en retssag kan anvendes over for skønsmand

Højesteret har ved kendelse afsagt den 1. oktober 2019 bekræftet, at en part kunne fremlægge tilbud indhentet efter gennemførelsen af en skønsforretning efter reglerne om isoleret bevisoptagelse med henblik på at stille skønsmanden supplerende spørgsmål. Kendelsen er interessant, fordi den er med til at fastlægge snitfladen over for ensidigt indhentede erklæringer efter en sags anlæg, som ikke vil blive tilladt fremlagt, og tilbud indhentet baseret på en allerede afgiven skønserklæring.

Læs hele nyheden her.