Download kapitel / Download chapter

7. november 2019

Getting the Deal Through - Complex Commercial litigation

THOMSEN-FONAGER har forfattet kapitlet om det danske retssystem i Getting The Deal Throughs nye udgivelse om komplekse kommercielle retssager (Complex Commercial Litigation). En kopi af vores bidrag kan downloades via linket ovenfor.

Getting the Deal Through er et Q&A-baseret, komparativt juridiske opslagsværk med mere end 450.000 abonnenter i over 100 lande, herunder in-house jurister, praktiserende advokater, finansielle institutioner og offentlige myndigheder. Mere end 95% af alle FT Global 500, Fortune 500 og FTSE 100 selskaber har adgang til publikationen via Lexology, LexisNexis, Bloomberg Law og The Association of Corporate Counsels. Forfatterne, der har bidraget til udgivelsen, er nøje udvalgt af forlaget for deres anerkendte ekspertise inden for det relevante område. Læs mere om Getting the Deal Through her.

THOMSEN-FONAGER er eksperter i førelse af retssager og kan give møde for alle landets domstole; både byretter, landsretter og Højesteret. Har du behov for bistand i forbindelse med en tvist, tager vi altid gerne en indledende og uforpligtende snak om de udfordringer, du måtte stå med. I øvrigt henviser vi til vores retssagsportal, hvor der kan findes svar på en række af de spørgsmål, som kan opstå i forbindelse med en retssags førelse. Portalen kan findes via www.tf-law.dk/retssagsportal-main.

Mikkel Theilade Thomsen

Partner, Advokat (H)

E-mail: MTT@tf-law.dk

Mobil: +45 51 95 94 02

Bjarke Fonager Larsen

Partner, Advokat, MBA

E-mail: BFL@tf-law.dk

Mobil: +45 51 95 94 67


En samlet oversigt over vores artikler kan tilgås via www.tf-law.dk/artikler.


Getting the Deal Through - Complex Commercial litigation

THOMSEN-FONAGER has contributed with the chapter on the Danish legal system in Getting The Deal Through’s new publication on Complex Commercial Litigation. A free copy of our contribution is available for download via the link above.

Getting the Deal Through is a Q&A based, comparative legal reference source with a worldwide audience of 450,000 in-house and private practice lawyers, financial institutions, government agencies and regulatory bodies in more than 100 countries. Licensed through e.g. Lexology, LexisNexis, Bloomberg Law, and The Association of Corporate Counsels, the publication has an unrivalled reach to more than 95% of all FT Global 500, Fortune 500 and FTSE 100 companies. The contributing experts from each country are handpicked by the publisher for their recognised expertise within the relevant area of pratice. Read more about Getting the Deal Through here.

THOMSEN-FONAGER is a specialized Danish law pratice having extensive experience with commercial litigation and other forms of dispute resolution. Read more about us and find contact details here.


Videncenter > Artikler > Complex Commercial Litigation