Køb og salg af en lægepraksis er en proces, hvor der skal træffes mange vigtige beslutninger, og hvor det er afgørende, at der indgås klare aftaler. Det er således vores klare anbefaling, at du søger bistand hos en professionel og erfaren rådgiver, og dit valg af rådgiver er erfaringsmæssigt ét af de vigtigste valg, du træffer i processen.  

Nedenfor kan du læse om:
- Hvorfor bruge en advokat?
- Skal jeg rådgives af både en revisor og en advokat?
- Er THOMSEN-FONAGER Advokatfirma den rette juridiske rådgiver?


Hvorfor bruge en advokat?

En god advokat vil blandt andet kunne hjælpe med at:

1) Sikre, at de forhold, som er vigtigst for dig, kommer i fokus
Det ses desværre alt for ofte, at parterne bruger tid, energi og omkostninger på ting, som ikke de afgørende. En god rådgiver får stillet de rette spørgsmål, således at de ting, der er vigtigst for dig, kommer i fokus.

2) Identificere og håndtere risici
En erfaren rådgiver vil kunne identificere og imødegå en lang række problemer og risici, før de opstår, hvilket kan vise sig afgørende for såvel processen som resultatet. Det er få ting, som er mere ærgerligt end processer, der bliver afbrudt i 11. time, eller væsentlige problemer, der dukker op, efter at overdragelsen er gennemført.

3) Koordinere og kommunikere en klar proces
Der er mange brikker, som skal falde på plads, før parterne kan sætte underskrifterne på den endelige aftale. En erfaren rådgiver ved, hvilke processer en overdragelse involverer, og hvor flaskehalse ofte opstår, hvilket er essentielt for at holde processen på sporet.

4) Holde styr på detaljerne og give dig ro i maven
Det er ikke let at holde styr på alle de vigtige detaljer i forbindelse med en overdragelse, og opgaven bliver ikke lettere, hvis du skal passe et arbejde ved siden af. En god rådgiver vil udarbejde tjeklister og procesplaner, så du kan holde overblikket over status på opgaverne, og så du ikke behøver at bekymre dig unødvendigt.

5) Sikre, at aftalerne er klare, så risikoen for efterfølgende tvister minimeres
At udarbejde aftaler er et håndværk, som kræver erfaring. En god og klar aftale er med til at sikre, at risikoen for efterfølgende uenigheder reduceres, men selv i tilfælde hvor der alligevel opstår uenighed, kan en god aftale være uvurderlig. En god rådgiver vil således ikke blot sikre, at aftalen er klar, men tillige at der er aftalt en hensigtsmæssig procedure for, hvordan parterne afklarer eventuelle uenigheder, såfremt de opstår.


Skal jeg rådgives af både en revisor og en advokat?

Vi bliver ofte stillet spørgsmålet, om det er nødvendigt/hensigtsmæssigt at få bistand fra både en advokat og en revisor i forbindelse med en overdragelse af en lægepraksis. Det helt korte svar er "ja".

Som i alle andre sammenhænge gælder det, at opgaver almindeligvis bliver løst bedst og hurtigst af de personer, der har specialiseret sig i løsning af opgaven. Det er vores erfaring, at det bedste resultat opnås, hvis du både søger bistand hos en revisor og en advokat, således at revisor bistår med skattemæssig rådgivning, værdiansættelse, regnskaber, opgørelser m.v., mens advokaten bistår med juridisk rådgivning, udarbejdelse og forhandling af dokumenter, selskabsstiftelse m.v.

For en nærmere beskrivelse af den almindelige opgavefordeling mellem revisor og advokat henvises til afsnittet om processen for praksisoverdragelser.

Hvis du ønsker en anbefaling af en god revisor, bringer vi naturligvis gerne kandidater i forslag.


THOMSEN-FONAGER Advokatfirma som juridisk rådgiver?

Nedenfor har vi oplistet et par grunde til at vælge netop THOMSEN-FONAGER Advokatfirma som din juridiske rådgiver. Du kan også downloade en præsentation af THOMSEN-FONAGER Advokatfirma her. Vi ved dog, at valget af rådgiver er en tillidssag, og vi tilbyder derfor et gratis og uforpligtende telefonmøde, hvor vi kan snakke om dine drømme og mål samt dine forventninger til os. Du kan finde kontaktoplysninger her.

1) Brancheindsigt og høj kvalitet
Vi har solid erfaring med - og indsigt i - de særlige forhold, som gør sig gældende for køb og salg af lægepraksisser. Dette sikrer, at vi kan levere høj kvalitet til tiden og kan foreslå løsninger, der fungerer i virkeligheden.

2) Unik cost-value
Vi er stolte af vores faglighed, og med solid erfaring fra Danmarks førende advokatvirksomhed ligger det i vores DNA, at vi ikke går på kompromis med kvaliteten. Som en mindre og specialiseret advokatvirksomhed har vi dog kunnet indrette vores virksomhed og forretningsgange på en måde, som tillader os at holde omkostningerne nede. Dette betyder, at vores priser er yderst konkurrencedygtige.

3) Faste priser og estimater, du kan regne med
Vi ved, hvor vigtigt det er at kunne budgettere sine udgifter. Derfor tilbyder vi faste priser for de dele af opgaven, som vi med rimelighed kan vurdere omfanget af. Når vi ikke kan give faste priser, tilbyder vi altid at give estimater, således at du ved, hvad du kan forvente.

4) Sikkerhed
Som advokater er vi uddannet til at varetage dine interesser, og vi har solid erfaring med at udarbejde kontrakter, analysere det juridiske setup og forudse potentielle konflikter. Dette betyder, at dine risici minimeres. Som advokater har vi tillige tegnet en lovpligtig ansvarsforsikring, hvilket er din sikkerhed for, at du kan få erstatning, hvis vi mod forventning skulle begå en ansvarspådragende fejl.

5) Tilfredshedsgaranti
Høj faglighed, kvalitet og grundighed udgør fundamentet i vores arbejde, og vores løfte til dig som nuværende eller kommende klient er derfor, at du vil opleve os som en nærværende, engageret og træfsikker samarbejdspartner. Vi er der for dig, når du har behov for det.

Selv tager vi vores løfte meget bogstaveligt og giver derfor en tilfredshedsgaranti til nye erhvervsklienterHvis du ikke er fuldstændig tilfreds med vores indledende arbejde på sagen, beslutter du inden for vide rammer selv, hvor meget du vil betale for det udførte arbejde. Vi forlanger aldrig en forklaring, hvis du gør brug af garantien. Betingelser og vilkår for tilfredshedsgarantien fremgår under punkt 14 i vores forretningsbetingelser.