Uanset om du overvejer at sælge eller købe en lægepraksis, står du foran en proces, hvor der skal træffes mange vigtige beslutninger. Heldigvis kan der gøres meget for at sikre, at processen og resultatet bliver, som du ønsker.

På denne side giver vi et overblik over de væsentligste elementer og de oftest anvendte dokumenter i processen. Samtidig giver vi gode råd til en række af de beslutninger, du skal træffe undervejs. Vi håber, at beskrivelsen vil være en hjælp for dig.

Hvis du har spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte os. Det er naturligvis helt gratis og uforpligtende. Erfaringsmæssigt er ét af de vigtigste valg, du træffer, valget af rådgiver. Vi håber derfor, at du vil give os muligheden for at bidrage med nogle relevante indspark - uanset om du efterfølgende vælger THOMSEN-FONAGER Advokatfirma som din juridiske rådgiver.

 

Fra idé til handel

oM PROCESSEN

Rejsen fra den indledende idé til den endelige aftale varierer naturligvis fra handel til handel, men almindeligvis bliver parterne overraskede over, hvor mange ting, der skal falde på plads, før handlen er helt i mål.

På denne side giver vi et overblik over en typisk proces - herunder hvilke parter, der almindeligvis er involveret i de forskellige dele af processen.

Læs mere ved at klikke på billedet eller her.


Typer af overdragelser

Måske har du allerede stiftet bekendtskab med begreber som substansoverdragelse, anpartsoverdragelse og overdragelse af en andel i et I/S, men under alle omstændigheder er det vigtigt at forstå, hvad begreberne dækker over, samt de væsentligste konsekvenser de forskellige modeller medfører.

På denne side får du et overblik over modellerne, samt hvad du som henholdsvis sælger og køber skal være særligt opmærksom på i denne forbindelse.

Læs mere ved at klikke på billedet eller her.

Den rigtige struktur


Fra håndslag til klare aftaler

Vigtige dokumenter

Når det ligger fast, at ønsket om at købe/sælge er til stede, bliver det første spørgsmål ofte, hvad prisen skal være. Det er som sådan både forståeligt og fornuftigt. Imidlertid nødvendiggør processen også en stillingtagen til en række andre vigtige spørgsmål, som skal udmønte sig i de aftaler, der indgås.

På denne side giver vi et overblik over processens væsentligste dokumenter, herunder deres indhold og funktion.

Læs mere ved at klikke på billedet eller her.


Særligt for Købere

Som køber skal du ikke blot sikre dig, at købet sker på rimelige vilkår, men også at du får etableret et setup, der sikrer dig de bedst mulige forudsætninger for et godt, succesfuldt og stabilt arbejdsliv.

På denne side får du et overblik over en række af de overvejelser og problematikker, der er særligt relevante for dig som køber.

Læs mere ved at klikke på billedet eller her.

Kunsten at komme godt fra start


Kunsten at komme godt videre

Særligt for Sælgere

Uanset om du sælger hele din praksis (eller andel), eller om der sælges en del af praksis/fællesskabet til en ny læge, er det vigtigt for dig som sælger, at salget struktureres på en måde, der sikrer, at du kommer godt videre.

På denne side får du et overblik over en række af de overvejelser og problematikker, der er særligt relevante for dig som sælger.

Læs mere ved at klikke på billedet eller her.


Valg af rådgiver

Erfaringsmæssigt er ét af de vigtigste valg , du træffer, valget af rådgivere. Køb og salg af lægepraksisser er for vigtigt og komplekst til, at parterne er tjent med rådgivere, der ikke har bred erfaring med - og dyb indsigt i - dette område.

På denne side giver vi vores bud på de væsentligste fordele ved at vælge erfarne og kompetente rådgivere - ligesom vi beskriver, hvad THOMSEN-FONAGER Advokatfirma kan tilbyde.

Læs mere ved at klikke på billedet eller her.

Tag ikke rejsen alene


FAQ's

Ofte stillede spørgsmål

Køb og salg af praksis sker for mange kun én gang i livet. Af samme grund støder både køber og sælger ofte på overvejelser og begreber, som de ikke tidligere har forholdt sig til - eller hørt om.

På denne side besvarer vi en række af de spørgsmål, som vi ofte bliver mødt med i forbindelse med overdragelse af lægepraksisser og -fællesskaber.

Læs mere ved at klikke på billedet eller her.