Betalingsoplysninger

Beløb, som indbetales til THOMSEN-FONAGER Advokatfirma, indsættes på vores klientkonto i Danske Bank for klientens regning og risiko. Således kan THOMSEN-FONAGER Advokatfirma ikke gøres ansvarlig for de tab, som klienten måtte lide, hvis pengeinstituttet bliver nødlidende og dermed ikke kan tilbagebetale beløbet. Der henvises til punkt 7 i vores forretningsbetingelser.


Klientkonto

OVERFØRSLER FRA DANMARK:

Danske Bank
Holmens Kanal 2
1060 København K
Reg.nr. 3409 kontonr. 3409932339

INTERNATIONAL TRANSFERS:

Danske Bank
SWIFT-BIC: DABADKKK
IBAN-nr.: DK3930003409932339

Ved overførsler bedes altid anført det sagsnummer, som betalingen relaterer sig til.