betalingsaftaler

FORBRUGEROMBUDSMANDEN: Overdragelse af betalingsaftaler kræver samtykke

FORBRUGEROMBUDSMANDEN: Overdragelse af betalingsaftaler kræver samtykke

Forbrugerombudsmanden har i august 2019 udtalt, at betalingsaftaler ikke kan overdrages til en ny ejer i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse. Udtalelsen er ved første øjekast ikke overraskende, og en række medier har refereret den ukritisk. Udtalelsen rejser dog en række helt centrale spørgsmål; særligt i relation til muligheden for at overdrage betalingsaftaler som led i fusioner og spaltninger. I denne artikel går vi et spadestik dybere og giver vores bud på, hvilken betydning udtalelsen kan tillægges og i hvilke situationer, du bør være særligt opmærksom.