TF Advokatfirmas Artikler

Forsvarligt kapitalberedskab i aktie- og anpartselskaber

Alle ledelsesmedlemmer i aktie- og anpartsselskaber har en pligt til at påse, at selskabets kapitalberedskab til enhver tid er forsvarligt. Lovgiver har anset forpligtelsen for at være så central, at pligten - som én af meget få - er fremhævet udtrykkeligt i selskabsloven.

Denne artikel beskriver nærmere, hvad der nærmere ligger i forpligtelsen, herunder hvad ledelsen bør være ekstra opmærksom på i relation til selskabets kapitalberedskab.

Læs artiklen her.

Cash pool-ordninger og selvfinansiering

Cash pool-ordninger og selvfinansiering

Gennem de seneste år er cash pool-ordninger i stigende omfang blevet anvendt af danske koncerner. Ordningerne rejser dog blandt andet en række væsentlige spørgsmål i relation til selskabslovens regler om selvfinansiering (selskabslovens § 206), herunder særligt i forbindelse med inklusion af opkøbte selskaber i cash pool-ordningen.